Geburtstagswünsche auf Polnisch

Geburtstagswünsche auf Polnisch

Geburtstagswünsche auf Polnisch Beispiele mit der Übersetzung

Geburtstagswünsche sind die beliebtesten Wünsche – schließlich feiert jemand jeden Tag seinen Geburtstag. Es lohnt sich zu versuchen, unsere Wünsche für diese Person einzigartig zu machen. Sie können persönlich, per SMS, Facebook oder Geburtstagskarte eingereicht werden. Im Folgenden finden Sie Beispiele von Geburtstagswünschen in polnischer Sprache mit einer Übersetzung ins Deutsche.

Wszystkiego najlepszego! – Alles Gute!

Sto lat! – Einhundert Jahre!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! – Alles Gute zum Geburtstag!

Spełnienia marzeń! – Träume werden wahr!

Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu. – Ich wünsche Dir alles Gute an diesem besonderen Tag.

Życzę Ci wspaniałego dnia, wspaniałych prezentów i mnóstwa zabawy! – Ich wünsche Dir einen schönen Tag, tolle Geschenke und viel Spaß!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia. – Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche Dir viel Gesundheit und Glück.

Życzę Ci radosnych urodzin. Niech wszystkie Twoje marzenia i życzenia się spełnią. – Ich wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag. Lass alle Ihre Träume und Wünsche wahr werden.

Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz. – Alles Gute zum Geburtstag! Genieße Deinen wundervollen Tag und feiere ihn. Ich wünsche Dir Gesundheit und alles was du willst.

Życzenia są czymś bardzo ważnym – szczególnie w dniu urodzin. Tak wiec życzę Ci tego  wszystkiego co Ty sobie życzysz. – Wünsche sind etwas sehr Wichtiges – besonders am Tag der Geburt. Also wünsche ich Dir alles, was du Dir wünschst.

Z okazji urodzin życzę Tobie samych tylko szczęśliwych dni w życiu! Niech łzy smutku nigdy nie spływają po Twoich policzkach, a radość niech przepełnia całe Twe serce! Życzę Tobie dużo zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha, miłości najbliższych, wspaniałych przyjaciół, spełnienia najskrytszych marzeń. – Anlässlich Deines Geburtstages wünsche ich Dir nur glückliche Tage in deinem Leben! Lass die Tränen der Traurigkeit niemals über deine Wangen fließen, lass die Freude Dein ganzes Herz erfüllen! Ich wünsche Dir viel Gesundheit, Freude, Lächeln, Fröhlichkeit, Liebe zu Deinen Nächsten, gute Freunde und die Erfüllung Deiner geheimsten Träume.

 

Radosne życzenia
aby każdy rok
przynosił wszystko
to, co w życiu najpiękniejsze:
radość, szczęście i miłość.

Glückliche Wünsche
jedes Jahr machen
er hat alles mitgebracht
Was ist das Schönste im Leben:
Freude, Glück und Liebe.

 

Z okazji Twoich urodzin
Przyjmij od nas najszczersze życzenia:
Życzymy Ci szczęścia, zdrowia,
pomyślności oraz spełnienia marzeń!

Anlässlich Deines Geburtstages
Bitte akzeptiere  unsere aufrichtigen Wünsche:
Wir wünschen Dir Glück, Gesundheit,
Wohlstand und Erfüllung von Träumen!

 

Marzeń o które warto walczyć.
Radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół z którymi warto być
i nadziei bez której nie da się żyć.

Życzy…

Träume, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Freuden zu teilen,
Freunde, mit denen du sein solltest
und Hoffnung, ohne die es unmöglich ist zu leben.

Ich wünsche…

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
w każdej chwili moc radości.
Niech Ci pachną kwiaty, drzewa
i niech wszystko „sto lat” śpiewa!

Gesundheit, Glück, Wohlstand,
in jedem Moment die Kraft der Freude.
Lass Blumen und Bäume von dir riechen
und lass alle „hundert Jahre“ singen!

 

Z okazji urodzin
przyjmij z głębi serca płynące życzenia
samych pogodnych, szczęśliwych dni,
pełnych ciepła, radości i spełnionych marzeń…

Alles Gute zum Geburtstag
Nimm von ganzem Herzen herzliche Wünsche
gleiche fröhliche, glückliche Tage,
voller Wärme, Freude und erfüllter Träume…

 

Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni,
miesięcy i lat pełnych miłości i radości,
ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego,
abyś potrafił się cieszyć życiem
w każdym jego momencie.

Anlässlich Deines Feiertages wünsche ich Dir noch mehr Tage,
Monate und Jahre voller Liebe und Freude,
ein ständiges Lächeln auf Deinem Gesicht, und auch das
dass du das Leben genießen kannst,
in jedem Moment.

 

Długich lat życia, szczęścia, zdrowia i sił,
powodzenia w pracy i całym życiu,
spełnienia najskrytszych marzeń,
realizacji dobrych zamiarów i planów,
pogody ducha, nadziei na lepszą przyszłość
oraz wszelkiej pomyślności życzy…

Lange Lebensjahre, Glück, Gesundheit und Stärke,
viel Glück bei der Arbeit und im ganzen Leben,
Erfüllung der geheimsten Träume,
gute Absichten und Pläne erzielen,
Geisterwetter, Hoffnung auf eine bessere Zukunft
und wünscht Dir viel Glück…

 

Z okazji urodzin życzę Ci…
– szczęścia – zawsze i wszędzie
– miłości – tej prawdziwej
– magii – na co dzień
– radości – także bez powodu
– słodyczy – landrynek i marcepana
– odwagi – nawet w nocy
– energii – tylko tej pozytywnej.

Anlässlich deines Geburtstages wünsche ich Dir…
– Glück – immer und überall
– Liebe – die echte
– Magie – jeden Tag
– Freude – auch ohne Grund
– Süßigkeiten – Bonbons und Marzipan
– Mut – auch nachts
– Energie – nur diese Positive.

 

Geburtstagssprüche auf Polnisch

 

Ostergrüße auf Polnisch

Weihnachtsgrüße auf Polnisch

Weihnachtssprüche auf Polnisch

Neujahrsgrüße auf Polnisch

 

Geburtstagswünsche auf Polnisch

 

Wenn  Du noch andere Geburtstagswünsche auf Polnisch kennst, schreib sie im Kommentar und wir platzieren sie auf unserer Seite.