Ostergrüße auf Polnisch

Ostergrüße auf Polnisch

Osterwünsche auf Polnisch Beispiele mit der Übersetzung

Wir wünschen unseren bekannten aus Polen frohe Ostern während den Osterferien. Während der schönen Zeit, feiern wir die Auferstehung Jesus Christus, und wir machen einander Ostergrüße. Wir können die Ostergrüße sowohl persönlich, als auch per SMS, Facebook, Postkarte oder Osterkarten machen. Unten findet ihr Beispiele der polnischen Osterwünsche zusammen mit der deutschen Übersetzung.

Wesołych Świąt Wielkanocnych – Frohe Ostern

Udanych i radosnych Świąt Wielkanocnych! – Erfolgreiches und frohes Osterfest!

Niech Pan pobołogosławi w te święta Twój dom radością i niewzruszoną wiarą. – Möge der Herr Dein Haus mit Freude und unerschütterlichen Glauben an diesen Feiertagen segnen.

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocny spędzonych w rodzinnym gronie, pachnących wiosną i budzącą się do życia przyrodą życzą… – Gesundes, friedliches und fröhliches, im Familienkreis verbrachtes, nach dem Frühling duftendes und der Natur die zum Leben erweckt Osterfest wünschen…

Ciepłych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości, obfitujących we wzajemną życzliwość, a także radosnych spotkań w gronie najbliższych przy wielkanocnym stole. – Warme, fröhliche Ostern, voller Hoffnung und Liebe, reich an gegenseitiger Freundlichkeit, und freudige Treffen beim Ostertisch im Familienkreis.

Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, przyniosą radość, chwile wytchnienia od trosk życia codziennego oraz nadzieję i wiarę w zwycięstwo dobra nad złem. – Möge das bevorstehende Osterfest Freude, Momente der Erholung von den Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens und Hoffnung und Glauben an den Sieg des Guten über das Böse bringen.

Radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego, mokrego Dyngusa, dużo zdrowia, smacznego jajka życzy… – Fröhliche und schöne Ostern, leckere Osterspeisensegung, nassen Dyngus (polnische Tradition am Ostermontag, man bespritzt sich gegenseitig mit Wasser, was Glück für das nächste Jahr garantieren soll), viel Gesundheit und ein leckeres Ei wünscht…

Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Z serdecznymi życzeniami… – Möge die Freude am Osterfest unsere Herzen mit der Hoffnung und der Fülle von Gefälligkeiten vom auferstandenen Christus ausfüllen. Mit den besten Wünschen…

Życzę wam, aby te Święta Wielkanocne były pogodne, wesołe i wypełnione łaską Pana. – Ich wünsche Euch ein schönes, fröhliches, mit der Gefälligkeit des Herrn ausgefülltes Osterfest.

Życzę Ci bardzo wesołych Świąt Wielkanocnych wypełnionych mnóstwem miłości i radości. – Ich wünsche Dir ein frohes, mit viel Liebe und Freude ausgefülltes Osterfest.

Życzę Ci niezwykłych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech Twoje życie będzie pełne błogosławieństw! – Ich wünsche Dir ungewöhnliche und frohe Ostern. Möge Dein Leben voller Segen sein!

Życzę Ci błogosławionych świąt wielkanocnych przynoszących Ci wiarę, nadzieję, miłość i radość. Świętujmy cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z radością i szczęściem. – Ich wünsche Dir ein gesegnetes Osterfest, dass Dir Glauben, Hoffnung, Liebe und Freude bringt. Lass uns das Wunder der Auferstehung Jesus Christus voller Freude und Glück feiern.

Życzę Ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla Ciebie i Twojej kochanej rodziny. – Ich wünsche Dir die Erneuerung der Hoffnung, der Gesundheit, der Liebe und des Heiligen Geistes. Frohe Ostern für Dich und Deine liebe Familie.

Życzę Ci błogosławionych świąt wielkanocnych przynoszących Ci wiarę, nadzieję, miłość i radość. Świętujmy cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. – Ich wünsche Dir gesegnete Ostern, die Dir Glauben, Hoffnung, Liebe und Freude bringen. Lass uns das Wunder der Auferstehung Jesus Christus feiern.

Aby Święta Wielkanocne były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję. Wszelkiej pomyślności z serca życzy… – Mögen die Ostern Muster für die spirituelle Bereichung und Befestigung sein, die Freude, Frieden und Hoffnung gibt. Viel Glück wünscht  vom ganzen Herzen…

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. Życzy… – Gesunde, fröhliche Ostern voller Glauben, Hoffnung und Liebe. Fröhliche, Frühlingsstimmende, herzlich im Familien und Freundekreis verbrachte Ostern und ein fröhliches Halleluja wünscht…

 

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Rodzinnych, ciepłych i radosnych spotkań 
przy wielkanocnym stole życzy…

Möge dieses Osterfest voller Hoffnung und Glauben sein,
Möge Jesus Christus Frühlingsblumen der Freude, Liebe,
des Friedens und des Glücks bringen.
Frohe, warme und im Familienkreis
beim Ostertisch verbrachte Ostern wünscht…

 

Obfitych łask i błogosławieństw, 
od Chrystusa Zmartwychwstałego 
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych, 
z radosnym Alleluja życzy…

Reiche an Gnaden und Segnungen Ostern,
vom auferstandenen Jesus Christus,
und voller Frieden
und ein fröhliches Halleluja wünscht…

 

W dzień Zmartwychwstania szczere życzenia: 
szczęścia, zdrowia, wiele powodzenia. 
Niechaj droga życia różami się ściele,
a Bóg błogosławi zawsze w każdym dziele!

Die ehrlichsten Wünsche am Tag der Auferstehung:
Viel Glück, Gesundheit und viel Erfolg.
Möge der Lebensweg mit Rosen gestreut sein,
Möge der Gott immer in jedem Werk segnen!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego 
słońca oraz samych sukcesów.

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes
wünsche ich Dir alles Gute:
viel Gesundheit, Freude, ein leckeres Osterei,
nassen Dyngus, eine Menge der Frühlingssonne
und viel Erfolg.

 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia!
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego 
w gronie najbliższych osób
przesyłają…

Frohe,
mit der Hoffnung des
zum Leben erweckendem Frühlings ausgefüllte
und dem Glauben an den Sinn des Lebens Ostern!
Fröhlichkeit im Herzen und Freude an der Tatsache
der Auferstehung Jesus Christus
und leckere Osterspeisensegnung
und im Familenkreis verbrachte Ostern
wünschen…

 

Od samego rana cieszy się rodzina,
Że czas wielkanocny właśnie się zaczyna.
Niech dla Ciebie również będzie wyjątkowy,
Wypełni radością i uciszy spory.
Niech święta w swym sercu każdy dziś poczuje
A bogaty zając dobrem obdaruje.

Die Familie freut sich seit dem Morgen,
dass die Osterzeit gerade beginnt.
Lass es auch für Dich eine besondere Zeit sein,
die Dich mit Freude ausfüllt und die Streitigkeiten mit Schweigen ausfüllt.
Möge heute jeder das Osterfest in seinem Herzen fühlen,
Möge der reiche Osterhase uns mit der Güte beschenken.

 

Na stole wielu smakowitości,
Z rodziną chwil spędzonych w radości,
Od problemów, smutku i trosk oderwania,
Pomyślnego poniedziałkowego polewania
Ciepłych, wiosennie uroczych dni
Takie życzenia dziś składam Ci.
Niech Ci Wielkanoc przyniesie w darze
realizację największych marzeń!

Viele Köstlichkeiten auf dem Ostertisch,
mit der Familie voller Freude verbrachte,
Ablösung von Problemen, Traurigkeit und Sorgen,
Erfolgreiche Montagsbewässerung,
Warme, frühlingshafte und nette Tage,
das alles wünsche ich Dir heute.
Mögen Dir die Ostern die Erfüllung Deiner größten Träume bringen!

 

Wielkanoc to pora radosna,
życzę więc świąt kolorowych jak wiosna,
W koszyczku smakowitości,
na stole obfitości,
a w sercach dużo, dużo miłości.
Wesołego Alleluja!

Die Ostern sind eine freudige Zeit,
also wünsche ich Dir farbenfrohe,
wie der Frühling, Ostern,
Viele Köstlichkeiten im Osterkorb,
Lauter Köstlichkeiten auf dem Tisch
In den Herzen viel, viel Liebe.
Ein frohes Halleluja!

 

Alleluja dziś śpiewajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata odkupiciel.
Zdrowia, radości i powodzenia,
To są najszczersze życzenia. 
Radosnych świąt w gronie rodzinnym życzy…

Lasst uns heute Halleluja singen,
Lasst uns Gott anbeten und die Herrlichkeit geben,
weil unser Erlöser,
der Erlöser dieser Welt auferstanden ist.
Viel Gesundheit, Freude und Erfolg, das sind die ehrlichsten Wünsche.
Frohe, im Familienkreis verbrachte Ostern wünscht…

 

Weihnachtsgrüße auf Polnisch

Weihnachtssprüche auf Polnisch

Neujahrsgrüße auf Polnisch

Geburtstagswünsche auf Polnisch

Geburtstagssprüche auf Polnisch

 

 

Ostergrüße auf Polnisch

 

 

Wenn du noch andere Osterngrüβe auf Polnisch kennst, schreib sie im Kommentar und wir platzieren sie auf unserer Seite.